Aktuality


Výsledková listina 2. ústředního kola skladatelské soutěže

přidáno: 12. 6. 2019 2:52, autor: borek lubor   [ aktualizováno 12. 6. 2019 2:53 ]


ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL (PLATNÝ OD 10. 6. 2019)

přidáno: 31. 5. 2019 6:28, autor: borek lubor

MŠMT zveřejňuje aktualizované znění Organizačního řádu soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje aktualizované znění Organizačního řádu soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol (ZUŠ). Aktualizace byla provedena v souvislosti s menšími změnami v organizaci soutěží žáků ZUŠ, dále v souvislosti se vznikem spolku Umělecká rada ZUŠ ČR, a také v souvislosti s úpravou v rozhodování v soutěžích. Nové znění organizačního řádu také reflektuje vývoj v oblasti digitalizace procesu přihlašování do soutěží, které je možné již jen prostřednictvím elektronické přihlášky. Podstata organizace soutěží a přehlídek není nijak dotčena, princip a koncepce zůstávají stejné, jedná se pouze o formální změny.

Organizační řád soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol nabývá účinnosti dnem 10. 6. 2019. Tímto dnem zároveň pozbývá platnost Organizační řád soutěží a přehlídek žáků základních uměleckých škol ze dne 3. 10. 2014, č. j. MSMT-35702/2014.

Text organizačního řádu včetně jeho příloh je k dispozici zde:

Informace o připravované mimořádné akci UR

přidáno: 14. 5. 2019 1:37, autor: borek lubor


Výsledky 1. kola soutěže žáků ZUŠ ČR v oboru Skladba

přidáno: 28. 2. 2019 7:42, autor: borek lubor


Dopis předsedy ředitelům ZUŠ

přidáno: 22. 2. 2019 7:25, autor: borek lubor


Přihláška do Spolku Umělecká rada ZUŠ ČR

přidáno: 31. 1. 2019 0:27, autor: borek lubor   [ aktualizováno 31. 1. 2019 0:28 ]

Na této stránce najdete online přihlášku do Spolku Umělecká rada ZUŠ ČR: Přihláška do Spolku

Vyplněním údajů a odesláním Přihlášky projevíte zájem stát se řádným členem spolku Umělecká rada Základních uměleckých škol České republiky. Poté vám bude zasláno rozhodnutí Kolegia předsedy ÚUR o přijetí do spolku s podklady o zaplacení členského příspěvku a po jeho úhradě se vaše škola, zastoupená všemi pedagogickými pracovníky, stane právoplatným členem Spolku.

Seznam členů spolku Ústřední umělecká rada základních uměleckých škol České republiky

přidáno: 18. 10. 2018 11:22, autor: borek lubor   [ aktualizováno 18. 10. 2018 11:25 ]

Na této stránce: Seznam ZUŠ, které jsou členy Spolku ÚUR ZUŠ ČR  najdete aktuální seznam škol, které se uhrazením ročního členského příspěvku staly právoplatnými členy spolku Ústřední umělecká rada základních uměleckých škol České republiky

Zhodnocení ústředních kol soutěží ZUŠ pořádaných v roce 2018

přidáno: 18. 10. 2018 7:24, autor: borek lubor   [ aktualizováno 24. 11. 2018 6:49 ]

Smyčcové orchestry Olomouc


Dechové nástroje Praha


Lidové soubory Mikulov


Bicí nástroje Holice


Taneční obor Uherské Hradiště
Zápis z mimořádné schůze ÚUR

přidáno: 16. 12. 2017 1:23, autor: borek lubor   [ aktualizováno 16. 12. 2017 1:24 ]


1-10 of 47

Comments