Aktuality


Výsledek hlasování ÚUR

přidáno: 20. 10. 2020 10:55, autor: borek lubor   [ aktualizováno 20. 10. 2020 10:58 ]Dopis předsedy UR ZUŠ ČR

přidáno: 29. 8. 2020 0:01, autor: borek lubor


Zveřejnění propozic soutěží žáků ZUŠ 2020-2021

přidáno: 28. 8. 2020 23:57, autor: borek lubor   [ aktualizováno 28. 8. 2020 23:58 ]


Dopis MŠMT organizátorům soutěží

přidáno: 28. 8. 2020 23:55, autor: borek lubor


Celostátní konference tanečních oborů ZUŠ – Výchova a vzdělávání k tanečnímu umění

přidáno: 14. 8. 2020 23:16, autor: borek lubor


Organizátoři: NPI ČR a spolek Umělecká rada ZUŠ ČR, ve spolupráci s MŠMT, HAMU, Tanečními aktualitami a dalšími vzdělávacími a profesními institucemi

Cíl:

1.      Metodická podpora pedagogických pracovníků a managementu základních uměleckých škol – především vyučujících tanečního oboru na ZUŠ a prohlubování jejich didaktických kompetencí.

2.      Otevření problematiky nad aktuálními otázkami tanečních oborů ZUŠ.

3.      Podpora vzájemné komunikace a respektu napříč různými přístupy a zaměřeními tanečních oborů v kontextu osobnosti pedagoga.

4.      Konfrontace návaznosti vzdělávacího systému ve vztahu k ZUŠ z pohledu vývoje společnosti.

 

Obsah:

  1. Zásadní témata „aspektů a dopadů“ na výchovu a vzdělávání v (k) tanečním(u) umění v kontextu tří klíčových oblastí:

·         v kontextu uchopení RVP ZUV;

·         v kontextu managementu (MNG škol, MNG tanečního oboru);

·         v kontextu vlivů, kvality, uměleckého smýšlení atd.

  1. Podpora učitelů a jejich porozumění v kontextu základního uměleckého vzdělávání: současný vývoj a obsahovost TO neboli Kde teď jsme?, příklady dobré praxe z jednotlivých krajů atd.
  2. Cesty ke kvalitě předávaných klíčových kompetencí v kontextu RVP ZUV: teorie a praxe implementace RVP a ŠVP, kvalita vs. vlivy a trendy.
  3. Úskalí managementu tanečních oborů – souvislosti historické, současné i budoucí. Osobnost učitele – to, kým je, jeho podmínky, potřeby, vzdělanost a odbornost, soudnost, kvalita vs. kvantita atd.
  4. Součinnost/propojenost/provázanost ve vzdělávacím systému ČR – cesty, přesahy, možnosti rozvoje a vzdělanosti – vzdělávací cesty a možnosti žáka, vzdělávací možnosti a cesty učitele.
  5. Čas změny – zdravé a spravedlivé porovnávání výsledků pedagogického vedení žáků – hodnoty soutěží a přehlídek, hodnocení umělecké taneční tvorby, odpovědnost, soudnost, etika a estetika.

Předpokládaný harmonogram:

 

 

Rozdělení 

čas

Témata / přednášející a řečníci

1.

Hlavní část: vstupní přednášky 

k zásadním tématům konference

9.00–9.18

Úvod: Osobnost pedagoga a aktuální otázky tanečních oborů ZUŠ;

Cíle konference a zahájení dialogu o problematikách odrážejících současný vývoj oboru na ZUŠ s dopadem na vývoj kvality tanečního umění a taneční výchovy vůbec; uchopení zásadních myšlenek pro kvalitní vývoj oboru

Mgr. Zora Breczková, Mgr. a Bc. Bohuslav Lédl, ředitelé ZUŠ a zástupci kolegia Umělecké rady ZUŠ ČR

9.20–9.48

RVP – cesta ke kvalitě či nástroj k „deformaci“ tanečního umění na ZUŠ? 

Hodnoty kurikula pro implementaci RVP do ŠVP a správné uchopení/pochopení v praxi

PaeDr. Markéta Pastorová, odborná pracovnice Národního ústavu pro vzdělávání dlouhodobě se zabývající tvorbou kurikulárních dokumentů

Bc. Jiří Stárek, ředitel ZUŠ Hostivař, odborník v oblasti vedení a řízení lidí, tvorba kurikula RVP ZUV

9.50–10.30

Vývoj tanečního umění v kontextu doby a jejích potřeb; otázka tanečního umění vůbec;

Postavení tanečních oborů ZUŠ ve vzdělávacím systému v kontextu vzdělávacích a uměleckých hodnot;

Provázanost vzdělávacího systému ve vztahu k tanci, taneční pedagogice a tanečnímu umění;

Význam vzdělanosti a pedagogiky; výchova k umění či výkonu vs. výchova osobností; úskalí pestrosti tanečních forem

prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D., proděkan a vedoucí katedry tance HAMU

MgA. Elvíra Němečková, Ph.D., pedagožka na katedře tance HAMU, taneční vědkyně, vedoucí Kyliánova tanečního centra a knihovny při HAMU

2.

Problematika oboru z pohledu dalších institucí

10.45–10.58

Úskalí a možnosti problematiky kvalifikovanosti z pohledu zákonných norem pro taneční obor a ZUŠ vůbec. Kontroverzní postavení institutu “výkonného umělce” v tanečním oboru

Mgr. Barbora Šobáňová, zástupkyně MŠMT pro problematiku ZUŠ

Mgr. Tomáš Kolafa, výkonný ředitel Asociace ZUŠ

11.00–11.12

Efektivita podpory profesního rozvoje učitelů tanečních oborů; význam a potřebnost dalšího vzdělávání v oblasti taneční pedagogiky

PhDr. Ilona Juhásová, ústřední metodička dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků – ZUŠ/SUŠ, odborná poradkyně NPI ČR v oblasti základního uměleckého vzdělávání

11.15–11.38

Postavení konzervatoří ve vzdělávacím systému a problematika pedagogického vzdělání jejich absolventů ve výuce v ZUŠ; jaká jsou anebo by měla být očekávání od absolventů ZUŠ

Mgr. Pavla Šmerdová, tanečnice a pedagožka, absolventka konzervatoře v Brně a AMU v Praze, obor pedagogika klasického tance

PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D., ředitelka školy ve společnosti Konzervatoř Duncan centre

Dora Sulženko Hoštová, Dipl. um., tanečnice a choreografka, taneční pedagožka na Konzervatoři Duncan Centre a KALD DAMU

11.40–11.53

Zrození tanečníka – Přínos TO ZUŠ pro profesionální sféru

Marie Kinsky, zakladatelka a ředitelka Centra choreografického rozvoje SE.S.TA, předsedkyně profesní organizace VIZE TANCE z. s., která sdružuje nezávislé profesionály, fyzické osoby i organizace, kteří působí v oboru tanec a pohybové divadlo 

11.55–12.12

Role tanečních oborů ZUŠ v oblasti neprofesionálního tanečního umění

Pochopení a přesahy scénického tance, taneční výchovy

Mgr. Jiří Lössl, odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pro scénický tanec, pedagog HAMU a DAMU, věnuje se metodické, koncepční, publikační a výzkumné práci v oblasti scénického tance a pohybu vůbec

12.15–12.30

Shrnutí

3.

Příklady dobré praxe

12.55–13.00

Zahájení odpolední části

13.00–14.00

Příklady dobré praxe tanečních oborů napříč českými ZUŠ a různými přístupy

Osobnosti učitelů ZUŠ a jejich cesty k naplňování hodnot a smysluplnosti výchovy a vzdělávání v (k) tanečnímu umění.

4.

Moderované panelové diskuze k tématům

14.15–16.00

PD č. 1:

Problematika implementace RVP a ŠVP do praxe a kvality vzdělávání

Panelisté: PaeDr. Markéta Pastorová, Bc. Jiří Stárek, Mgr. Bc. Bohuslav Lédl, Mgr. Zora Breczková

PD č. 2:

Výchova k hodnotám v tanečním umění, taneční výchova – její uchopení a význam v ZUŠ, odpovědnost za význam a postavení tanečních oborů; taneční zaměření na platformě ZUŠ

Panelisté: Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D., Mgr. Lenka Švandová, Dora Suluženko Hoštová Dipl.um., Mgr. Renata Bártová

PD č. 3:

Přístupy k taneční výuce z pohledu zdraví, prevence a vedení tanečníků ke správnému zacházení se svým tělem

Panelisté: MgA. Hana Polanská Turečková, MgA. Barbara Mikyskova, Ph.D., MgA. Sara Puchowska, Ph.D., Mgr. Pavla Šmerdová, další jména budou postupně doplněna

PD č. 4:

Problematika pedagogického vzdělání absolventů konzervatoří vs. potřeby ZUŠ, přesahy a vliv na kvalitu tanečního umění v ČR

Panelisté: prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D., doc. Mahulena Křenková, Mgr. Elvíra Němečková, Ph.D., PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D., Mgr. Jaroslav Slavický, Mgr. art. Miroslava Mechelová, další zástupci konzervatoří a profesních institucí

16.15–17.15

Výstupy panelových diskuzí – zásadní myšlenky pro další vývoj tanečního oboru ZUŠ 

PD = 15 min

17.15–17.30

Závěr konference

 

Aktuální informace o konání soutěží ZUŠ

přidáno: 26. 5. 2020 10:51, autor: borek lubor

MŠMT na základě usnesení vlády ze dne 12.3.2020 oznámilo zrušení všech soutěží v regionálním školství, tedy i cyklus soutěží ZUŠ, které právě probíhaly okresními a někde již i krajskými koly.

UR ZUŠ ČR musela rozhodnout mezi dvěma variantami, jak pokračovat v příštím školním roce:

1. Zopakovat letošní nedokončené soutěže v následujícím školním roce 2020/2021
2. Neopakovat letošní soutěže a pokračovat podle původního tříletého harmonogramu

V minulém týdnu proběhlo dotazníkové hlasování členů Ústřední umělecké rady jako nejvyššího rozhodovacího orgánu UR ZUŠ ČR s tímto výsledkem:

Pro variantu 1.:  17 hlasů
Pro variantu 2.:  10 hlasů

Bylo tedy odhlasováno, že ve školním roce 2020/2021 se letošní zrušené soutěže zopakují znovu od počátku.

Jedná se o tyto obory:

1. Hra na kytaru
2. Hra na klavír
3. Hra na smyčcové nástroje
4. Soutěžní přehlídka pro dechové orchestry
5. Soutěžní přehlídka pro jazzové a ostatní orchestry
6. Soutěžní přehlídka literárně dramatického oboru Sólový projev přednesový, dramatický, loutkářský
7. Soutěžní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ

Shromaždiště nápadů pro dálkovou výuku žáků ZUŠ

přidáno: 17. 3. 2020 7:32, autor: borek lubor   [ aktualizováno 17. 3. 2020 11:02 ]

Milí kolegové, učitelé na ZUŠ!
Na tomto místě vám nabízíme společně sdílený prostor, ve kterém budeme shromažďovat odkazy a nápady, které by se daly využít v současné situaci ke vzdálenému kontaktu se svými žáky a náhradní formě jejich výuky.
V pravém sloupci uveřejňujeme odkazy na zajímavé a inspirativní weby (Vaše návrhy dalších odkazů pište ve sdíleném dokumentu do oddílu "Vzkazy a Vaše podněty" - umístíme je potom do pravé podstránky), v levém sloupci je společně sdílený dokument s vašimi podněty.
Pokud do tohoto dokumentu chcete psát a vkládat své nápady a odkazy, otevřete si ho zde:


Společně sdílený dokument:                                                                                                


Rozhodnutí MŠMT o zrušení soutěží

přidáno: 11. 3. 2020 5:25, autor: borek lubor   [ aktualizováno 16. 3. 2020 6:55 ]


Koncert v Senátu pohledem Učitelských novin

přidáno: 20. 10. 2019 11:34, autor: borek lubor   [ aktualizováno 20. 10. 2019 11:38 ]
GALAKONCERT a WORKSHOP s Gáborem Tarkövi

přidáno: 28. 9. 2019 2:31, autor: borek lubor

Dovolte, abychom Vás informovali o unikátním GALAKONCERTU s Gáborem Tarkövi a zároveň WORKSHOPU, který je součástí pražského koncertu. 
Jedná se o koncert žesťového orchestru Moravia Brass Band se sólotrumpetistou Berlínské filharmonie Gáborem Tarkövi pod vedením Chuheie Iwasakiho.

Gábor tarkövi je světově uznávaný fenomenální sólista, pedagog a zároveň sólotrumpetista Berlínské filharmonie.


Koncert proběhne:

21. 10. od 19:30h ve Dvořákově síni pražského Rudolfina
Zároveň Vás zveme na workshop s Gáborem Tarkövi, který se uskuteční v Sukově síni Rudolfina před koncertem (21.10.) od 14:00h do 16:00h
Součástí workshopu je výstava hudebních nástrojů Schagerl

23. 10. od 19:00h v Kongresovém centru Zlín
24. 10. od 19:30h v Besedním domě v Brně

Srdečně zveme žáky ZUŠ, pedagogy i rodinné přislušníky. Nabízíme slevu 50% na vstupenky. 
Zakoupit vstupenky můžete sami přímo zde: https://www.moraviabrassband.cz/vstupenky, využijte slevový kód "MBBproZUS".

V příloze naleznete konkrétní informace ke koncertu i ceny vstupenek a plakát na koncert.
1-10 of 60

Comments