ÚUR

Ústřední umělecká rada (ÚUR)
je odborným poradním orgánem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast základního uměleckého vzdělávání. 
Je vrcholným orgánem Uměleckých rad (UR), zřizovaných na základních uměleckých školách v ČR. 

Koncepce Uměleckých rad je třístupňová:
1. Umělecká rada školy (UR) - na úrovni ZUŠ
2. Krajská umělecká rada (KUR) - na úrovni kraje
3. Ústřední umělecká rada (ÚUR) - na úrovni republiky

Členy ÚUR jsou:
a) předsedové republikových sekcí 
b) pověření předsedové KUR