2015-2016

I. Hudební obor – soutěže a soutěžní přehlídky: 
1. Hra na elektronické klávesové nástroje 
2. Komorní hra s převahou dechových nástrojů 
3. Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry 
4. Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů 
5. Soutěžní přehlídka ve sborovém zpěvu 
6. Skladatelská soutěž 

II. Literárně dramatický obor – soutěžní přehlídka v kolektivním projevu