2013/2014

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo pro školní rok 2013/2014 soutěže a soutěžní přehlídky žáků základních uměleckých škol České republiky v těchto oborech:


I.  Hudební obor – soutěže a soutěžní přehlídky:  1. Hra na klavír  1. Hra na  smyčcové nástroje  1. Hra na kytaru (včetně komorní hry)  1. Hra dechových orchestrů  1. Hra tanečních a jazzových orchestrů
II.  Výtvarný obor – soutěžní přehlídkaIII. Literárně dramatický obor – soutěžní přehlídka

Výsledky jednotlivých disciplín naleznete na souvisejících podstránkách