Hra na EKN

Ústřední kolo soutěže ZUŠ HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48

26.–27.dubna 2013

                                                                                                                  

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pořádala ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve Hře na elektronické klávesové nástroje. Pro žáky hudebního oboru základních uměleckých škol byla tato soutěžní disciplína vyhlášena vůbec poprvé. V souladu s Organizačním řádem soutěží a přehlídek žáků ZUŠ byla soutěž ve Hře na elektronické klávesové nástroje koncipována jako čtyřkolová – školní kola, okresní kola, krajská kola a ústřední kolo. Účast ve vyšších stupních soutěže byla předmětem přísného výběru, který kladl na vzdělávací práci pedagogů mimořádné nároky  a požadavky. Do ústředního kola postoupilo 84 talentovaných žáků ze třinácti krajů České republiky. Vzhledem k  finančním prostředkům přiděleným pro zabezpečení soutěže se organizátoři nakonec rozhodli první ročník uspořádat v co do velikosti skromnějším koncertním sále Základní umělecké školy PhDr. Zbyňka Mrkose a využít i areál zahrady hlavní budovy školy. Organizační tým, učitelé i provozní zaměstnanci ZUŠ udělali maximum pro to, aby se účastníci cítili na premiérovém brněnském ročníku soutěže dobře.  

 Vlastní soutěži předcházel v pátek 26. dubna 2013 dopoledne akreditovaný seminář, který byl zaměřen na využití nových metod a forem ve výuce elektronických klávesových nástrojů v ZUŠ. Akreditaci připravila naše ZUŠ ve spolupráci s NIDV Jihlava. O seminář, který vedl  Bohuslav Zika a Martina Krejčí, byl ze strany učitelů EKN velký zájem. Vzhledem ke kapacitě sálu nebylo možné vyhovět všem zájemcům. Semináře se zúčastnilo 74 pedagogů z celé republiky plus další hosté a pozorovatelé.   

 Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve Hře na elektronické klávesové nástroje, bylo v nabitém  a do posledního místa zaplněném sále školy, slavnostně zahájeno předsedou Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR panem Alešem Chalupským a prvním místostarostou městské části Brno-Židenice panem Karlem Bernáškem v pátek 26. dubna 2013 ve 13:00 hodin. Výkony soutěžících posuzovala dva dny pětičlenná porota. Porota z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pracovala v tomto složení: předseda poroty  Bohuslav Zika, členové poroty – Alena Kovářová, Michal Tomek, Eduard Spáčil, Petra Andrlová. Tajemnicí poroty byla předsedkyně sekce EKN ÚUR ČR Martina Krejčí. Základními hodnotícími kritérii poroty byla: technika hry, stylovost interpretace, ovládání nástroje během hry v reálném čase, využití možností nástroje, dramaturgie soutěžního repertoáru – žánrová pestrost a rozmanitost, náročnost, kreativita apod. a celkový umělecký dojem. Vyhlášení výsledků prvního dne soutěže proběhlo ve 20:00 hodin. V sobotu  27. dubna 2013 byla soutěž zahájena v 8:30 a vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších soutěžících proběhlo v 19:30 hodin. Následoval Koncert vítězů.

Pro podporu a rozvoj metodiky byl k Ústřednímu kolu soutěže ZUŠ ve Hře na elektronické klávesové nástroje vydán sborník soutěžících i nastudovaných skladeb. Zúčastnění měli možnost srovnání úrovní jednotlivých základních uměleckých škol, způsobů pojetí interpretace skladeb a rozdílných pohledů na umělecké vyjádření. Akce byla natáčena Českým rozhlasem. Ze soutěže i z Koncertu vítězů byl pořízen zvukový i obrazový záznam. Pevně věříme, že celorepubliková premiéra povede k dlouhodobému pravidelnému setkávání pedagogů základních uměleckých škol ze všech koutů naší vlasti, kteří se chtějí inspirovat, poučit, navázat kontakty, vyměnit si zkušenosti a seznamovat se s nejnovějšími trendy ve výuce elektronických klávesových nástrojů v ZUŠ.  


Výsledková listina Ústředního kola soutěže ZUŠ

HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 48 / 26.–27.dubna 2013

                                                                                               

KATEGORIE 0.

ŠKOLA

BODY

HODNOCENÍ  POROTY                                                                                                

URBANOVÁ Monika

ZUŠ Žerotín, Olomouc

22,25

1. místo Koncert vítězů

DOLEJŠ Jan

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň

21,20

1. místo

ČERMÁKOVÁ Štěpánka

ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

20,40

2. místo

 

 

 

 

KATEGORIE l.

ŠKOLA

BODY

HODNOCENÍ  POROTY                                                                                                 

SKALSKÝ Karel

ZUŠ Taussigova, Praha 8

21,00

1. místo Koncert vítězů

COUBAL Martin

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

19,00

2. místo

ŠILER Jan

ZUŠ Hulín

18,20

2. místo

ZETEK Ondřej

ZUŠ Jirkov

17,00

2. místo

 

 

 

 

KATEGORIE ll.

ŠKOLA

BODY

HODNOCENÍ  POROTY                                                                                                

PŘIKRYL Jiří

ZUŠ Antonína Doležala, Brno

23,00

1. místo Koncert vítězů

BITZÁNKOVÁ Adéla

ZUŠ Leoše Janáčka, Havířov

22,00

1. místo

MLÝNEK Tobiáš

ZUŠ Václava Kálika, Opava

20,40

2. místo

PEŠATOVÁ Martina

ZUŠ Litvínov

20,20

2. místo

JEŽÍKOVÁ Martina

ZUŠ Karolinka, okr. Vsetín

20,00

2. místo

                     porota udělila:

Diplom za vlastní skladbu

ČERMÁK Karel

ZUŠ Svitavy

19,00

2. místo

JANČOVÁ Veronika

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň

18,20

2. místo

ČERVENKOVÁ Kristýna

ZUŠ Harmonie Zlín s.r.o.

17,00

2. místo

DAOTHI HUONG MAI

ZUŠ Třebíč

17,00

2. místo

PEŠKOVÁ Eliška

ZUŠ Česká Třebová

omluvila se pro nemoc

 

 

 

 

KATEGORIE lll.

ŠKOLA

BODY

HODNOCENÍ  POROTY                                                                                                

ŘEHÁK Martin

ZUŠ Hranice

21,00

1. místo

SKRIBEK Filip

ZUŠ Františkovy Lázně

21,00

1. místo

HÚŠŤ Matěj

ZUŠ Vsetín

20,60

2. místo

KUCHAŘ Tobiáš

ZUŠ Jirkov

20,40

2. místo

CHVÁTAL Tomáš

ZUŠ Třebíč

20,20

2. místo

BRAVENCOVÁ Nikola

ZUŠ Vsetín

20,00

2. místo

ŠIMČÍKOVÁ Kamila

ZUŠ Uherský Ostroh

18,60

2. místo

KRÁLOVÁ Aneta

SZUŠ Lídl Music s.r.o., Brno

18,60

2. místo

MAXEROVÁ Tereza

Druhá soukromá ZUŠ s.r.o.,

České Budějovice

18,00

2. místo

ŠMRHOVÁ Eliška

ZUŠ B. Jeremiáše,

České Budějovice

17,40

2. místo

 

 

 

 

KATEGORIE lV.

ŠKOLA

BODY

HODNOCENÍ  POROTY                                                                                                 

ROUSOVÁ Ludmila

SZUŠ Lídl Music s.r.o., Brno

22,80

1. místo Koncert vítězů

SMÉKALOVÁ Šárka

ZUŠ Antonína Doležala, Brno

22,00

1. místo

URAMOVÁ Šárka

ZUŠ Hranice

21,00

1. místo

ZDOBNICKÁ Tereza

ZUŠ Evy Randové,

Ústí nad Labem

21,00

1. místo

UDRŽALOVÁ Eliška

ZUŠ Svitavy

19,60

2. místo

JIROUCH Theodor Tobiáš

ZUŠ Litvínov

18,00

2. místo

MOUČEK Tomáš

ZUŠ Plzeň, Sokolovská 54

17,20

2. místo

DEKASTELLOVÁ Dita

ZUŠ Kralupy nad Vltavou

16,80

2. místo

MELENOVÁ Kateřina

ZUŠ Český Krumlov

15,80

3. místo

 

 

 

 

KATEGORIE V.

ŠKOLA

BODY

HODNOCENÍ  POROTY                                                                                                

UHLÍŘOVÁ Aneta

ZUŠ Holýšov

23,00

1. místo Koncert vítězů

SKOŘEPA Jan

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň

21,00

1. místo

PERNICOVÁ Lydie

ZUŠ Vranovská 41, Brno

20,00

2. místo

MOTL Jakub

ZUŠ Svitavy

19,80

2. místo

BONDARENKO Bohumil

ZŠ a ZUŠ České Budějovice

18,20

2. místo

MAN Martin

ZUŠ Česká Třebová

15,00

3. místo

 

 

 

 

KATEGORIE Vl.

ŠKOLA

BODY

HODNOCENÍ  POROTY                                                                                                 

FOUSKOVÁ Nikola

ZUŠ Znojmo

22,00

1. místo Koncert vítězů

JIRSA Aleš

ZUŠ Strakonice

22,00

1. místo Koncert vítězů

MATOCHA Matěj

ZUŠ Jirkov

21,00

1. místo

ŽAK Ivan

ZUŠ Sedlčany

19,80

2. místo

ŠTROBL Filip

Druhá soukromá ZUŠ s.r.o.,

České Budějovice

19,00

2. místo

KOPECKÝ Michal

ZUŠ Sokolov

17,80

2. místo

DUNDER Jan

ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2

17,60

2. místo

BARCUCHOVÁ Aneta

ZUŠ Luhačovice

17,20

2. místo

SZKANDERA Jiří

ZUŠ Třinec

Čestné uznání

 

 

 

 

KATEGORIE Vll.

ŠKOLA

BODY

HODNOCENÍ  POROTY                                                                                                

HOPLÍČEK Milan

SZUŠ Lídl Music s.r.o., Brno

22,20

1. místo Koncert vítězů

ZAVADIL Michal

ZUŠ Litovel

21,20

1. místo

BROŽ Jiří

ZUŠ Znojmo

21,00

1. místo

ŠAMLOT Jan

ZUŠ Taussigova, Praha 8

19,80

2. místo

POPLŠTEIN Jakub

ZUŠ Podbořany

19,40

2. místo

VONÁŠEK Jakub

ZUŠ Blatná

19,40

2. místo

NOVÁK Matouš

ZUŠ Prachatice

19,20

2. místo

SOUKALOVÁ Miroslava

ZUŠ Zlín – Jižní Svahy

19,00

2. místo

MIXOVÁ Gabriela

ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec

18,80

2. místo

JURÁŠ Vojtěch

ZUŠ Uničov

18,60

2. místo

TUŽIL Josef

ZUŠ Dobruška

15,60

3. místo

MUSIL Lubomír

ZUŠ Louny

15,40

3. místo

                     porota udělila:

Diplom za vlastní skladbu

 

 

 

 

KATEGORIE Vlll.

ŠKOLA

BODY

HODNOCENÍ  POROTY                                                                                                

BAĎUROVÁ Aneta

ZUŠ Žerotín, Olomouc

23,25

1. místo Koncert vítězů

TRAN ANH MINH

ZUŠ Vranovská 41, Brno

22,60

1. místo

VAŠINA Jan

ZUŠ Hrušovany

nad Jevišovkou

21,80

1. místo

ŠTOKOVÁ Radka

ZUŠ Střezina, Hradec Králové

21,00

1. místo

ŘÍHA Daniel

ZUŠ Bedřicha Smetany, Plzeň

20,60

2. místo

TOMANOVÁ Adéla

ZUŠ Václava Kálika, Opava

20,20

2. místo

MATĚJÍČKOVÁ Marie

ZUŠ Třebíč

20,00

2. místo

VACENOVSKÝ Richard

ZUŠ Taussigova, Praha 8

19,80

2. místo

VAVŘIČKA Filip

ZUŠ Sedlec-Prčice

19,80

2. místo

MIKULECKÝ Tomáš

ZUŠ Vysoké Mýto

15,80

3. místo

BABKA Ondřej

ZUŠ Josefa Suka, Benešov

15,80

3. místo

BILANIN Petr

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary

15,60

3. místo

HERALECKÝ Martin

ZUŠ Kralupy nad Vltavou

15,60

3. místo

ŽIŠKA František

ZUŠ Blatná

15,60

3. místo

NESTROJIL Zbyněk

ZUŠ Třebíč

10,00

Čestné uznání

 

 

 

 

KATEGORIE lX.

ŠKOLA

BODY

HODNOCENÍ  POROTY                                                                                                

TOMEK Ladislav

ZUŠ Vranovská 41, Brno

23,60

1. místo Koncert vítězů

                     porota udělila:

Diplom za vlastní improvizaci

Ladislav Tomek byl porotou vyhlášen:

Absolutním vítězem soutěže

SKÁLA Matouš

ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec

21,80

1. místo

DVOŘÁKOVÁ Klára

ZUŠ Jirkov

20,60

2. místo

SUKDOLÁK Roman

ZUŠ Jirkov

19,40

2. místo

ŠEBEK Jiří

ZUŠ Jirkov

16,60

2. místo

 

 

 

 

KATEGORIE X.

ŠKOLA

BODY

HODNOCENÍ  POROTY                                                                                                

WRCHOWETZKÝ Ondřej

ZUŠ Ostrava-Moravská Ostrava

19,00

2. místo

  

 Blahopřejeme!

 

 

 

Comments