2012/2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo pro školní rok 2012/2013 soutěžní přehlídku literárně dramatického oboru a soutěže hudebního oboru ZUŠ (č.j.21 243/2012-51).

 

I.                                             Literárně dramatický obor – soutěžní přehlídka


II.                                          Hudební obor – soutěže:

 

  1. Hra na akordeon (sólová, komorní, souborová a orchestrální hra)

  1. Hra na elektronické klávesové nástroje

  1. Komorní hra s převahou dechových nástrojů

  1. Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů

  1. Skladatelská soutěž

Výsledky jednotlivých disciplín naleznete na souvisejících podstránkách