výsledky

Výsledky soutěží najdete na podřízených stránkách podle jednotlivých školních roků.

Výsledky soutěží od školního roku 2016/2017, kdy již byly organizovány elektronicky v EOS ZUŠ, najdete na adrese www.soutezezus.cz pod jednotlivými soutěžními roky.