soutěže a přehlídky ZUŠ

K podpoře růstu talentovaných žáků, k výměně zkušeností a porovnávání výsledků studia jsou určeny přehlídky a soutěže žáků v jednotlivých oborech a studijních zaměřeních. Přehlídky a soutěže jsou pořádány v pravidelných cyklech určených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v Organizačním řádu soutěží. MŠMT také každoročně vyhlašuje konkrétní podmínky soutěží v jednotlivém školním roce.

Od školního roku 2016/2017 jsou tyto soutěže zpracovávány v systému Elektronické organizace soutěží ZUŠ (EOS ZUŠ) na adrese www.soutezezus.cz

Zde také najdete veškeré informace a údaje o jednotlivých soutěžích včetně účastníků, programů, pořadatelů či výsledkových listin.

(Pozn.: Ve školním roce 2015/2016 proběhlo pilotní ověřování systému EOS ZUŠ v některých krajích a ústředních kolech. Údaje za tato soutěžní kola jsou tedy již také uvedeny v databázi EOS ZUŠ.)
Podřízené stránky (2): vyhlášení soutěží výsledky
Comments