Složení ÚUR

Ústřední uměleckou radu tvoří a) předsedové KUR jednotlivých krajů ČR 
                                        b) republikoví předsedové jednotlivých nástrojových a oborových sekcí
Podřízené stránky (2): Předsedové KUR Předsedové sekcí
Comments