KUR

Krajská umělecká rada (KUR)
je odborným poradním orgánem pro krajské odbory školství, mládeže a tělovýchovy pro oblast základního uměleckého vzdělávání. 
Je tvořena předsedy sekcí v rámci kraje. 
Krajská umělecká rada může iniciovat vznik a práci regionálních (dříve okresních) uměleckých rad (RUR), které jsou pomocným orgánem KUR. Jejich význam spočívá především v oblasti organizace regionálních přehlídek a soutěží ZUŠ.