Aktuality‎ > ‎

Nové uspořádání soutěží a přehlídek ZUŠ od 1. 9. 2012

přidáno: 14. 8. 2012 9:08, autor: borek lubor
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
Vážené kolegyně a kolegové - učitelé základních uměleckých škol České republiky,
na základě jednání Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR a návrhu Kolegia předsedy ÚUR ZUŠ ČR, a po projednání s odborem 51 MŠMT ČR, se s účinností od 1. 9. 2012 mění skladba soutěží a přehlídek ZUŠ ve tříletém cyklu. Soutěže a přehlídky nadále respektují vyhlášku č. 55/2005 o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání. Současně s touto změnou vejde v platnost i nový Organizační řád Soutěží a přehlídek ZUŠ, který Vám bude zaslán spolu s Vyhlášením propozic soutěží a přehlídek pro školní rok 2012/2013 na konci srpna 2012.
V Praze dne 13. 6. 2012 S přátelským pozdravem
Aleš Chalupský,
předseda Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR v. r.


Comments