dokumenty

Legislativní rámec pro vznik a činnost Uměleckých rad je vymezen především těmito dokumenty:
  • Statut poradního sboru náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro základní umělecké školy č.j.: 10 033/94-25

  • Zásady pro činnost uměleckých rad ZUŠ
  • Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Schéma koncepce Uměleckých rad graficky znázorňuje horizontální i vertikální strukturu UR 

K vnějšímu připomínkovému řízení je zde vložen nový návrh Organizačního řádu soutěží a přehlídek ZUŠ včetně dvou příloh