dokumenty

Legislativní rámec pro vznik a činnost Uměleckých rad je vymezen těmito dokumenty:
  • Stanovy spolku Umělecká rada Základních uměleckých škol ČR
  • Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Schéma koncepce Uměleckých rad graficky znázorňuje horizontální i vertikální strukturu UR 

K vnějšímu připomínkovému řízení je zde vložen nový návrh Organizačního řádu soutěží a přehlídek ZUŠ včetně dvou příloh