Distanční výuka

Zde naleznete inspiraci a nápady pro distanční výuku.
Každý umělecký obor má svoji vlastní stránku.

TIPY NA ONLINE VÝUKU:_____________________________________________________


___________________________________________________________________________________________________________________________ • Nabízíme prostor v prostředí Moodle (e-learningové kurzy)

máme pro Vás zdarma k dispozici pilotní e-kurz hudební nauky a také nabízí možnost učitelům ZUŠ založit si vlastní e-kurz (Moodle nabízí lepší způsob sdílení informací a podkladů pro žáky)

E-kurzy jsou na https://www.euromoodle.cz/. Více informací a přihlašovací údaje na office@portedo.cz - Portedo o.p.s.


___________________________________________________________________________________________________________________________


Z metodického portálu RVP: 

  Webináře pro učitele

Cílem webinářů, které pro Vás připravujeme, je mimo jiné

 • podporovat učitele v dovednostech výuky na dálku;

 • naučit je

  • jak pracovat s elektronickým vzdělávacím obsahem

  • jak šířit elektronický vzdělávací obsah

  • jak pracovat s elektronickými nástroji hodnocení

  • jak poskytovat zpětnou vazbu žákům

Webináře Vám ukážou,jak na to“, tedy jak co nejlépe využít

 • televizní vysílání UčíTelka k propojení s úlohami, které pro své žáky připravujete

 • Skype individuální konzultace

 • Skype videokonference (ze třídy)

 • e-mailovou komunikaci

 • funkcionality webu školy

 • funkcionality Google classroom

Nabídneme Vám také zdroje, ve kterých najdete informace, jak využívat

 • digitální učební materiály

 • ostatní metodické materiály

 • uvolněné licence nakladatelství učebnic

 • uvolněné úlohy CERMAT z přijímacích řízení z předchozích let

 • uvolněné úlohy PISA, TIMSS a další z mezinárodních šetření z předchozích let

 • metodickou podporu učitelů

 • testové nástroje ČŠI atd.

Online vzdělávání pro učitele a ředitele škol poskytované NPI ČR bude probíhat ve 3 rovinách:

 • webináře připravené týmem složeným z pracovníků SYPO a PPUČ (DigiKoalice)

 • webináře z portálu RVP.CZ

 • přenos vybraných vzdělávacích programů z krajského pracoviště NPI ČR přes web kameru

 Digitální výukové materiály (DUM): Inspirace a příklady tvořivosti učitelů

Využívání digitálních výukových materiálů není pro české učitele žádná novinka. Většina z pedagogů má své osvědčené databáze i vlastnoručně vytvořená portfolia, která ve své výuce využívá. Inspiraci také naleznete jednak ve sbírce DUM, která vznikla v rámci devíti ročníků celostátní soutěže digitálních výukových objektů pro vyučující ZŠ, MŠ a SŠ DOMINO, jednak v modulu DUM na Metodickém portálu RVP.CZ. Obsahují tisíce výukových materiálů a metodik práce s digitálními technologiemi ve výuce, které jsou recenzovány z hlediska praxe: animace, simulace, pracovní listy, prezentace, aplety, odkazy, cvičení, videa, kvízy, videa, webové nástroje a mnoho dalšího. Všechny objekty jsou zpřístupněny pod licencí Creative Commons, mohou být upravovány a využity pro potřeby výuky. Dají se filtrovat podle klíčového slova. Jednotlivé metodiky jsou tříděny podle vyučovacích předmětů a stupně vzdělávání. V celém systému lze vyhledávat předmětově i tematicky. Objekty je možné upravovat tak, aby vyhovovaly konkrétní cílové skupině žáků. Všechny DUM jsou volně ke stažení a je možné je šířit za podmínky, že bude uveden jejich autor.

___________________________________________________________________________________________________________________________